Žádost o krycí list

UPOZORNĚNÍ:

- Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo smluvních partnerů.

- Minimálně jeden z rodičovského páru MUSÍ být DNA CEA normal a DNA TNS normal!

- Krycí pes musí mít obnovené vyšetření na DOV každé 2 roky, fena každé 3 roky.

- Spojení stejného chovného páru může být uskutečněno max. 2x (vizte Chovatelský řád BCCCZ. V případě, že chovatel plánuje spojení zopakovat více než jednou, musí požádat výbor BCCCZ o schválení).

Při nedodržení výše napsaného KL pozbývá platnost a chovatel se vystavuje riziku nevystavení PP pro celý vrh!

Informace o feně

Jméno feny

Datum narození

Číslo zápisu

Bonitační kód

DKK

DLK

OCD

Chovatelská stanice


Poznámka
Chybné údaje prosím řešte se správcem databáze (vizte Kontakty). Chybějící údaje doplňte zde:

Informace o psovi

Krytí

Jméno psa

Číslo zápisu

Krytí

Jméno psa

Číslo zápisu

Krytí

Jméno psa

Číslo zápisu

Majitel feny

Jméno a příjmení

Celá adresa (příklad: Ulice 123, Město, 321 00)

Email

Telefoní číslo

Další informace

Částka byla uhrazena na účet 308229418/0300 dne:

* při nulové ceně nevyplňujte nic

Do následujícho pole napište číslo dvanáct číslicemi

© Všechna práva vyhrazena. 2020